Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Για την επανίδρυση της Ε.Φ.Ε.Ε.

Στις Φοιτητικές Εκλογές κάθε χρόνο οι φοιτητές καλούνται να ψηφίσουν προκειμένου να αναδειχθούν οι νέοι εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης των Φοιτητικών Συλλόγων καθώς και στα όργανα συν-διοίκησης στα ελληνικά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. Επιπλέον όμως ταυτόχρονα ψηφίζουν προκειμένου να αναδειχθούν και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στο συνέδριο της Ε.Φ.Ε.Ε. το οποίο όμως πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά το 2002.

Το Πανσπουδαστικό Συνέδριο όπως αλλιώς ονομάζεται, διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψεις αποφάσεων των Φοιτητικών Συλλόγων. Σ’ αυτό εκπροσωπούνται όλοι οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της χώρας με αριθμό εκπροσώπων ανάλογο με το μέγεθος του κάθε Συλλόγου. Στο συνέδριο αυτό παίρνονται πολιτικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκλέγεται και το Κεντρικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ε. που απαρτίζεται από 21 άτομα. Πανσπουδαστικό Συνέδριο όπως προαναφέρθηκε έχει να γίνει με ευθύνη όλων των παρατάξεων από το 2002 ενώ το τελευταίο προεδρείο της ΕΦΕΕ εκλέχθηκε το 1982.

Από το 2006 και μετά έχουμε δει όλοι μας την αναγέννηση του φοιτητικού κινήματος και την πολιτικοποίηση του. Είδαμε την νεολαία της χώρας να εξεγείρεται τον περασμένο Δεκέμβρη προκειμένου να διεκδικήσει το αυτονόητο. Ας φανταστεί ο καθένας πόσα πράγματα παραπάνω θα είχαν επιτευχθεί αν το φοιτητικό κίνημα ήταν οργανωμένο, είχε δομή και μπορούσε να εκφραστεί ενιαία, αν καταφέρναμε επιτέλους να δώσουμε ένα τέλος στα πολλαπλά αποτελέσματα τον φοιτητικών εκλογών, αν θα μπορούσαμε να μετέχουμε κι εμείς σαν φοιτητές σε όλες τις διαδικασίες που γίνονται για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευση καθώς είμαστε η μόνη χώρα χωρίς φοιτητική εκπροσώπηση και να είμαστε μέλη της E.S.I.B.

Γίνεται εύκολα κατανοητό πως πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις του φοιτητικού κινήματος να απαιτήσουν την επανίδρυση της Ε.Φ.Ε.Ε. και την ορθή λειτουργία της. Στα πλαίσια της γενικότερης αλλαγής που επέρχεται στην ελληνική κοινωνία η σπουδάζουσα νεολαία πρέπει και επιβάλλεται να έχει φωνή και να είναι από του πρωταγωνιστές. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αναβολές .

Δεν υπάρχουν σχόλια: