Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Συνθήκη της Λισσαβώνας - Δημοψήφισμα εδώ και τώρα

Τις τελευταίες μέρες στην ελληνική βουλή συζητιέται ένα μείζον θέμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, μία συνθήκη η οποία ουσιαστικά περικλείει το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Η στρατηγική της Λισσαβώνας, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πολλών Συμβουλίων που διεξήχθησαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • Έναν οικονομικό πυλώνα, που πρέπει να προετοιμάσει τη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης. Στον πυλώνα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας και στις προσπάθειες για συναίνεση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

 • Έναν κοινωνικό πυλώνα, που πρέπει να επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού μοντέλου μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα κράτη μέλη καλούνται να επενδύσουν στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να διεξαγάγουν ενεργό πολιτική απασχόλησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

 • Έναν περιβαλλοντικό πυλώνα, ο οποίος προστέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ τον Ιούνιο του 2001 και ο οποίος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να διαχωρίζεται από τη χρήση των φυσικών πόρων.

Η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2009 και με την προϋπόθεση πως θα έχει επικυρωθεί και από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. Ήδη έχει επικυρωθεί σε 15 κράτη. Η συνθήκη αυτή πρόκειται να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα μας σαν Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να βασιστεί στην ενότητα της και να καλύψει το χαμένο έδαφος ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια για την επικύρωση του ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας προωθεί:

 • την κατοχύρωση της δυνατότητας λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας

 • την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών
  Κοινοβουλίων

 • την κατοχύρωση της πλήρους απασχόλησης, ως βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης

 • την εισαγωγή της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας σε όλες τις πολιτικές της
  Ένωσης

 • την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών - γυναικών ως θεμελιώδη αξία της
  Ευρώπης

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταφέρει στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της την πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστήματος από τον ελληνικό λαό. Έχει καταφέρει να κάνει τον Έλληνα πολίτη απαθή για τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα σε όλη την Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός όμως πρέπει να δώσει την απάντηση του εδώ και τώρα. Επιβάλλεται η διενέργεια δημοψηφίσματος. Πρέπει να στοχεύουμε σε μία Ελλάδα της συμμετοχής, με δημοκρατική κυβέρνηση, που νοιάζεται για τον πολίτη και δεν φοβάται να καταστήσει τον λαό συνδιαμορφωτή της τύχης του κράτους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζητάει το δημοψήφισμα για την Συνθήκη της Λισσαβώνας από το 2003. Δεν το ανακάλυψε σήμερα.

Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος που δεν έχει προβεί ποτέ σε κανένα δημοψήφισμα για το μέλλον της Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να γίνουμε τα κοινωνοί και αρωγοί στη νέα ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο λαός πρέπει να δώσει το στίγμα του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: